top of page

Wattsonic

 Maximalizace využití solární energie pomocí systému Wattsonic.

Fotovoltaický střídač od společnosti Wattsonic umožňuje optimální využití solární energie v reálném čase s prioritou využití během slunečních hodin, kdy přebývající solární energie slouží k nabíjení baterie. Jakmile je baterie plně nabitá a potřeby objektu jsou uspokojeny, přebytečná energie z fotovoltaických panelů je dodávána do rozvodné sítě. Kromě toho systém Wattsonic poskytuje možnost odpojení od sítě, přičemž automaticky snižuje výrobu energie z panelů, aby se zabránilo dodávkám do sítě. V noci pak systém Wattsonic přechází na vybíjení baterie až do dosažení definované minimální úrovně nabití SoC (10 % výchozí hodnoty).

Wattsonic jako záložní zdroj (UPS)

Systém Wattsonic udržuje baterii vždy na 100% SoC (Stavu nabití) prostřednictvím energie z fotovoltaických panelů nebo rozvodné sítě. V případě výpadku sítě systém Wattsonic automaticky přepne na vybíjení baterie s rychlou reakcí do 10 ms a umož-ní odběr z rezervního portu. Po obnovení dodávek ze sítě se systém Wattsonic opět automaticky přepne na nabíjení baterie zaručující její návrat na 100% kapacitu.

Maximalizace využití solárního systému Wattsonic

Každý objekt má stanovenou maximální velikost odběru elektřiny, kterou omezuje kapacita sítě, velikost hlavního jističe nebo tarifní podmínky. Představme si, že váš limit je 50 kW a během špičkových hodin je odběr 55 kW, čímž je limit překročen. Systém Wattsonic lze nastavit tak, aby chybějících 5 kW dodal z baterie a jakmile se hodnota odběru sníží (např. pod 40 kW), střídač opětovně zahájí dobíjení baterie, aby byl systém Wattsonic připraven na další špičku.

Wattsonic a provoz bez propojení se sítí

Systém Wattsonic je schopen fungovat v režimu provozu bez propojení se sítí, využívajíc pouze solární panely a baterii. Díky patentované topologii společnosti Wattsonic je zajištěna vysoká kapacita dodávek solární energie, včetně některých typů indukčních zatížení. Díky implementovaným komplexním strategiím ochrany je systém Wattsonic schopen zajišťovat spolehlivý ostrovní provoz, minimalizujíc riziko vybití baterie. Pro dosažení 100% energetické nezávislosti je možné pomocí relé řídit spouštění a zastavení generátoru. Plug&play design zajišťuje snadné nastavení a spuštění systému Wattsonic, který se každý den automaticky aktivuje při východu slunce.

Nulové dodávky solární energie do sítě

All-in-one systém pro ukládání energie od společnosti Wattsonic lze nastavit na možnost nulových dodávek do rozvodné sítě, jak u jednofázových, tak i třífázových verzí. Zejména u třífázových systémů Wattsonic lze s touto funkcí povolit asymetrický AC výstup napájení pro každou fázi na on-grid i off-grid portech.

gen_33_bffffdfbd9.png
u170-519x1024-1.png

Plánovaní nabíjení a vybíjení hybridního systému Wattsonic

Díky jednoduchému nastavení v aplikaci umožňuje fotovoltaický střídač Wattsonic nabíjet baterii v době nízkých cen sítové elektřiny a vybíjet ji během generování energie z fotovoltaických panelů, což pomáhá snižovat náklady na elektřinu.


All-in-one systém pro ukládání energie od společnosti Wattsonic lze nastavit na možnost nulových dodávek do rozvodné sítě, jak u jednofázových, tak i třífázových verzí. Zejména u třífázových systémů Wattsonic lze s touto funkcí povolit asymetrický AC výstup napájení pro každou fázi na on-grid i off-grid portech.

Díky jednoduchému nastavení v aplikaci umožňuje fotovoltaický střídač Wattsonic nabíjet baterii v době nízkých cen sítové elektřiny a vybíjet ji během generování energie z fotovoltaických panelů, což pomáhá snižovat náklady na elektřinu.

bottom of page